Kia KANA te MATA ki te Ao!

NGĀ KAIMAHI

Ripeka Murray

Maraeatia Gardiner Toi-Murray

Mahinaarangi Paki

Lisa Murray

Tammy Webb 

Steve Taikato

Glenise Reader

Hinekura Murray

Tumuaki/Kaiako

Umuhapuku Kaiako

Onuakahu Kaiako

Kaiawhina

Kaiwhakahaere Tari

Kaitiaki Whenua  

Kaiwhakapaipai 

Pou Tunu Kai

Te Kura o Te Moutere o Matakana